Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásai alapján a www.speter.huhonlapom használatával kapcsolatos adatkezelésekről az alábbiakban tájékoztatom a látogatóimat:

Ki az adatkezelő?

Neve: Schulcz Péter egyéni vállalkozó

Elérhetősége: +36/31/7866244

Székhely és levelezési cím:7300 Komló, Móricz Zs. u. 1.

email: spetergabor@gmail.com

Honlap: www.speter.hu

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az (EU) 2016/679 Rendelete (Adatvédelmi törvény, GDPR) 37. cikkére való tekintettel nem kell adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

A weboldal működtetője:.

Elérhetőség: spetergabor@gmail.com, 06317866244

Székhely:7300 Komló Móricz Zsigmond utca 1

Adószám: 52458521-1-22

Bankszámla szám

Tárhely szolgáltató: 

Képviselő: Ezit kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Telephely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 23493474-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Kamarai nyilvántartási szám:

Elérhetőségek: 36 1 700 40 30

Könyvviteli szolgáltató:

Papp-Lóránt Gizella egyéni vállalkozó

Székhely: 7300 Komló, Vörösmarty u. 37.

Adószám:60614609-1-22

Elérhetőség: +36 72 793314

Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtök és kezelek, azokat biztonságosan tárolom, csak a feltétlenül szükséges adatokat kezelem, a szükségesnél tovább nem tárolom. Azt, hogy milyen adatokat kell kezelnem és meddig kell tárolnom általában jogszabályok határozzák meg.

Figyelembe véve a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot minden olyan biztonsági intézkedést megtettem, ami garantálja a személyes adatok biztonságát.

Honlapomon közzétett szolgáltatásaim személyesen vehetők igénybe. Ha érdekelnek a szolgáltás részletei, akkor az üzenetküldő űrlapon tudod ezt nekem jelezni illetve felvenni velem a kapcsolatot. Mivel fénykép és videófelvétel készítésről van szó, kérlek, hogy csak akkor küldj üzenetet, ha már elmúltál 18 éves. Ha 18 év alatti vagy, akkor kérd meg szüleidet vagy törvényes képviselődet, hogy ő vegye fel velem a kapcsolatot, mert a hozzájárulásuk nélkül nem köthetek veled szerződést és nem készíthetek rólad semmilyen felvételtés az adataidat sem kezelhetem.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel során időpontot tudunk egyeztetni a személyes találkozásra vagy tájékoztatást kérhetsz a szolgáltatással kapcsolatban. Amennyiben személyes találkozásra kerül sor és igénybe veszed szolgáltatásomat, akkor szerződést kötünk, a szolgáltatásról számlát állítok ki és az azzal kapcsolatos adatkezelésről a helyszínen tájékoztatlak.

Honlapomon marketing tevékenységet nem folytatok, hírlevelet nem küldök. Facebook oldalamra viszont eljuthatsz, ha úgy döntesz a facebook gombra való kattintással, de ezt én nem látom. A Facebook használatával kapcsolatos adatkezelést a közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában olvashatod.

Harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem továbbítok adatot, automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végzek, profilalkotást nem folytatok.

Honlapom használatával kapcsolatosan az alábbiak szerint kezelem a személyes adatokat:

Kapcsolat felvétel során: 

a hozzájárulásod alapján- Te adod meg önként az adataidat azzal, hogy írsz vagy telefonálsz nekem(Hírlevelet és marketing célú levelet semmilyen esetben nem küldök.

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja? Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz? Az adatok tárolásának ideje
telefonos kapcsolatfelvétel kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)
név, telefonszám és az általad közölt adatok Adatkezelő  Hívólistát naponta töröljük 
e-mailes kapcsolatfelvétel kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)
email cím és az                      e-mailben általad közölt adatok Adatkezelő, IT szolgáltató és munkatársai hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben a leveleket havonta törlöm 
űrlapos üzenetküldés kapcsolattartás, információnyújtás Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)
Név és minden, a kapcsolatfelvételnél általad közölt adat Adatkezelő , IT szolgáltató és munkatársai a hozzájárulás visszavonásáig, egyéb esetben havonta törlöm 

A hozzájárulást visszavonhatod bármikor e-mailben vagy az üzenetküldő űrlapon keresztül. Ez esetben adataidat haladéktalanul törlöm.

Amennyiben az általam nyújtott szolgáltatást igénybe veszed, akkor az adataidat az alábbiak szerint kezeljük:

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja? Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz? Az adatok tárolásának ideje
Fénykép-, videófelvétel készítése szolgáltatás nyújtás Szerződés teljesítése- (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)
Név,   lakcím,   telefonszám, e-mail cím Az adatkezelő és erre jogosult könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói 5 év
jogi kötelezettség: számla kiállítása(GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont); név,   lakcím, az üzlet évet követő 8 év 2000. évi C. tv. 169. § (2 )-számviteli törvény és a 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) ( ÁFA tv)
Szerződés teljesítés-számla ellenértékének  kiegyenlítése  név, lakcím, bankszámlaszám az üzlet évet követő 8 év 2000. évi C. tv. 169. § (2 )-számviteli törvény és a 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) ( ÁFA tv)

A honlapon található fotókat és hozzászólásokat (Galéria és Rólam írták) Ti küldtétek azzal a céllal, hogy a honlapon közzétegyem. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja? Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz? Az adatok tárolásának ideje
Ügyfelek által küldött fotók honlapon való közzététele Szolgáltatás bemutatása,referencia Az érintett kifejezett hozzájárulása a közzététehez (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont,  és a 2013. évi V. tv. 2:48. § (Ptk.) A természetes személy fotója (digitális kép)neve, címe, telefonszáma, e-mail címe nyilvános Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig
ügyfelek hozzászólásai, véleményei az ügyfél nyilatkozata, neve és az általa közzétenni kívánt adatok

A hozzájárulást bármikor visszavonhatod, ehhez csak egy e-mailt kell írnod az spetergabor@gmail.com címre vagy az oldalon található üzenetküldő űrlapot kitölteni. Ez esetben haladéktalanul törlöm a képet vagy hozzászólást.

Fontos! Felhívom figyelmedet, hogy a törlést csak a saját honlapról tudom garantálni. A nyilvános képekhez, hozzászólásokhoz bárki hozzáférhetett, másolhatta, felhasználhatta (még ha nem is jogszerű) azokat a nyilvánosságra hozatal és a törlés között, melyre ráhatásom nincs.

 Van Facebook oldalam is. A Facebookkal(Facebook Inc. -Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok) közös adatkezelőnek számítunk. Ez esetben az alábbiak szerint kezeljük adataidat:

Az adatkezelés leírása: Milyen célból kezeljük az adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja? Milyen adatokat kezelünk? Kik férhetnek az adatokhoz? Az adatok tárolásának ideje
Facebook oldal:  facebook.com/schulczfoto/  Szolgáltatásom iránt érdeklődők részére információnyújtásszolgáltatásokról tájékoztatás. Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont) név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek nyilvános Hozzájárulás visszavonásáig

A www.facebook.com/schulczfoto/ facebook oldalát kezelem, az oldal működése során a Facebookkal közös adatkezelőnek számítok. Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapszik. 

Az oldal üzemeltetésének célja szolgáltatásaim bemutatása. Az oldal látogatása, követése, kedvelése, vélemények írása, bejegyzések megosztása az oldal használóinak önálló, önkéntes döntése, de a követést bármikor leállíthatja és törölni tudja az oldalon végzett tevékenységeit. (hozzászólás, megosztás, stb.)  

Facebook oldalam felhasználói számára cask olyan jogokat tudok biztosítani, amelyre ráhatásom van (tájékoztatás, hozzáférés). A felhasználó által az oldalról saját bejegyzései, hozzászólásainak törlése során csak az oldalról való törlés garantált, nincs ráhatásom a bejegyzések, vélemények törlés előtti megosztására. Az oldalról nem gyűjtök személyes adatot, tartalmakat nem mentem. Ez nem jelenti azt, hogy a Facebook vagy bármi más alkalmazás nem gyűjthet adatot a sütiken keresztül. A saját böngésződben be tudod állítani, hogy milyen sütiket engedélyezel illetve értesítést is kérhetsz, ha egy oldal sütit kíván elhelyezni 

A facebook oldal használata során a személyes adatok kezelésére a Facebook adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Az oldal felhasználásával kapcsolatos észrevételeket, panaszokat a felhasználók az oldal kezelője felé jelezhetik közvetlenül az oldalon vagy a spetergabor@gmail.com email címen illetve a +36317866244-es telefonon, ugyanitt jelezhetitek, ha úgy érzitek, hogy megsértettem a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat ( GDPR), vagy fordulhattok a felügyeleti hatósághoz, melynek elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Sütik ( cookie) kezelése

Honlapom össze van kapcsolva facebook oldalammal.

Fontos! A közösségi oldal elhelyezhet a gépeden olyan sütiket is, amik személyes adatokat gyűjtenek, ezeket én nem látom, az oldalamtól függetlenek. Lejjebb tájékozódhatsz arról, hogyan tudod a böngésződben beállítani a sütikezelést.

Tájékoztató sütik alkalmazásáról a honlapon 

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének – hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. 

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. Ezekről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics- profilozásra alkalmas lehet)

A sütik fajtái:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek azok a sütik, amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan. 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik- a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. (jogalap jogos érdek: 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés)

Használatot elősegítő sütik: azok a sütik, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja:A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. 

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező! Böngésződben beállíthatod, hogy milyen sütiket engedélyezel.

Felhívom a figyelmet: előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól itt tájékozódhatsz:

Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari:https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A sütikről bővebben:

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. 

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének – hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Ezek azok a sütik, amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához szükségesek – pl. annak kezeléséhez, hogy belépett-e, stb. 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Használatot elősegítő sütik: azok a sütik, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.  

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. 

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót.  

Teljesítményt biztosító sütik: így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező! Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes sütit, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy sütit küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Felhívom a figyelmet: előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az érintettek jogai:

A honlap használata során az alábbi adatokat kezelem : név, e-mail cím, telefonszám, rólad készült fotók,általad tett hozzászólások és minden olyan személyes adat, amit ezen kívül a tudomásomra hozol, közölsz velem. Amíg az adatokat kezelem, addig különböző jogosultságokkal élhesz attól függően, hogy mi alapján kezelem az adataidat.

 1. Tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz való jog
 1. Hozzáféréshez való jog:
 2. Kérhetsz információt arról, hogy kezelem-e személyes adataidat. Erről én tájékoztatlak. Ha kezelem, akkor pontosan meg is mondom, hogy milyen adataidat kezelem és mi alapján, milyen célból . Tájékoztatlak arról is, hogy kinek adom át, meddig tárolom, mik a jogaid és jogorvoslatért hova fordulhatsz. Mindezt igyekszem a lehető leggyorsabban, ha lehet, akkor 30 napon belül megtenni. 
 3. Helyesbítéshez való jog
 4. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adatod hibás vagy kiegészítésre szorul, akkor kérésedre javítom vagy kiegészítem. (elírtam valamit vagy megváltozott bármilyen személyes adatod- például a telefonszámod, vagy éppen a neved ). Ha a kérdéses adatot továbbítottam, akkor őt is értesítem, hogy javítsa, egészítse ki, amit kell.
 5. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
 1. Ha hozzájárulásod alapján kezeltem az adatot és visszavontad a hozzájárulást,akkor az adatokat  indokolatlan késedelem nélkül, lehetőleg 24 órán belül törlöm. Akkor is törlöm, ha már nincs szükségünk rá az adott célra.
 2. Törlöm az adatot, ha azt jogalap nélkül kezeltem.
 3. Ha jogos érdekből kezelem az adatot, akkor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, megvizsgálom és törlöm, ha az más jogos érdekét nem sérti.
 4. Ha nyilvánosságra hoztam személyes adatot és szeretnél élni ezzel a jogoddal, akkor minden tőlünk telhető, ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk ennek érdekében.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 1. Amennyiben úgy gondolod, hogy nem pontosak az adataid, akkor kérheted a korlátozást, amíg ezt ellenőrzöm
 2. Jogellenesen nem kezelek adatot, de ha mégis előfordulna, akkor a törlés helyett kérheted a felhasználás korlátozását.
 3. Ha nekem már nem kell az adat és törölném, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akkor kérheted törlés helyett a korlátozást-ekkor csak tárolni fogom az adatot;.
 4. Ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, akkor meg kell állapítani, hogy az én jogos érdekeim elsőbbséget élveznek-e a Te jogos édekeiddel szemben, ez idő alatt csak tárolom az adatot.
 5. Tiltakozáshoz való jog
 6. Ez a jog akkor illet meg, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Jellemzően jogi személy ügyfelek kapcsolattartóinak adatait kezeljük ilyen módon.
 7. Adathordozhatósághoz való jog
 8. Ha hozzájáruláson vagy szerződéses alapon kezelem adataidat és mindezt automatizált módon, akkor akkor kérheted , hogy adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjam át neked, vagy küldjem el egy általad megjelölt  adatkezelőnek. 
 9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
 10. Ilyen jellegű adatkezelést nem végzünk.
 11.  Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezelésben szabálytalanságot vélsz felfedezni, úgy kérlek, hogy az emailcím jelezd, igyekszem megoldani.

Jogaidat érvényesítheted bíróság előtt is, de fordulhatsz panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C , Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ,Telefonszám: +36 (1) 391-1400)

Adatkezelésem és az ezzel kapcsolatos tájékoztatót természetesen a jogszabályi változásoknak megfelelően felülvizsgálom, aktualizálom.

Jelen tájékoztató 2019.11.01-től hatályos

Privacy Preference Center

Necessary

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

wp-settings-{X}, wp-settings-time-{X}, wordpress_test_cookie, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], gdpr[privacy_bar], _icl_current_language, wpml_referer_url